Om

Riksföreningen Rätten Till En Värdig Död – RTVD

Föreningen Rätten till vår död – RTVD  grundades 1973 av Berit Hedeby. Hon tog också initiativet till föreningen BRIS, Barnens rätt i samhället. Hon var också tillsammans med författaren Gunnel Linde drivande för få fram en lag som förbjöd aga. Det är otroligt imponerande, vad de lyckades med på 70-talet. Då kom ju också lagen om aborträtt.  Precis som nu handlade det då om mänskliga rättigheter.

Föreningens första årsmöte ägde rum i februari 1974. Kända förespråkare var filosofie professor Ingemar Hedenius, journalisten Berit Hedeby samt riksdagsmannen och kyrkoherden Mårten Werner. Deras utgångspunkt var, att varje människa själv skall få bestämma över sitt liv, så länge inte detta går ut över någon annan människa.

Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar liv, men kan också leda till ett långt utdraget och plågsamt döende. Alla människor vill inte låta sig utsättas för att så sker. Men inom sjukvården kan han/hon inte bestämma här. Livskvalitet, ända till döden, bedöms olika av olika människor.

Många rapporter från enskilda visade intresse för en förening som satte självbestämmande i fokus. Det fanns – och finns – en rädsla, inte så mycket för döden, som för döendet.

Vårt döende är oftast inte en familjeangelägenhet. Det sker i ensamhet i hemmet men även på sjukhus eller sjukhem. Vanligen med personal tränad i att ge sjukvård och personlig omvårdnad. Men, kanske också, präglad av hjälparrollen, där döden är ett misslyckande och där livsuppehållande insatser skall tillgripas så länge som möjligt.

Människor måste själva få ett beslutande inflytande över sitt liv och sin död. Möjligheten till smärtlindring är god. Men inte alla smärttillstånd kan behandlas.

Föreningen RTVD har genom åren deltagit i debatter i massmedia, utgivit tidningen Bulletinen, anordnat möten, hållit föredrag och gärna medverkat i utbildningssammanhang. Vi har varit remissinstans i olika etiska lagstiftningsfrågor

Vi möter ett positivt gensvar och flera av föreningens hjärtefrågor är idag accepterade inom sjukvården. Exempelvis effektiv smärtlindring, även om döden därigenom påskyndas. Föreningen hette länge Rätten Till Vår Död – men ändrade 2008 sitt namn till det nuvarande.

RTVD är medlem i en världsomfattande organisation. “World Federation of Right to Die Societies” – https://wfrtds.org/